Tuesday, November 15, 2005

Mengharapkan Jodoh

Atas satu sebab, maka nabi Musa A.S yang awalnya merupakan seorang putera dalam
kerajaan Firaun melarikan diri dari kerajaannya. Beliau berkelana beberapa lama di atas
muka bumi hingga sampai ke suatu negeri yang ditentukan Allah SWT untuknya. Maka,
tidak lama setelah nabi Musa A.S memasuki negeri Madyan dan sesaat setelah beliau
menolong orang-orang yang layak ditolong pada pandangannya ( yakni dua orang
perempuan pengembala kambing ), beliau berdoa;
" Rabbi innii limaa anzalta ilayya min khairin faqier. "
Ertinya : " Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau
turunkan kepadaku. "
Q.S Al-Qasas : 24


Sebuah doa yang sangat baik dan sederhana, yang Allah SWT abadikan dalam kitabNya
agar orang-orang terkemudian mengetahui bagaimana cara meminta kepada Allah SWT
dengan suatu permintaan yang tidak sahaja mengandungi hajat yang sangat diperlukannya,
tetapi juga mencerminkan pengakuan si peminta atas kekuasaan, ketinggian, kekayaan dan
ilmu yang dimiliki oleh Tuhan yang dimintainya.


Allah yang menciptakan kita, maka Dialah yang paling faham atas diri kita. Dia bahkan
memahami segala keperluan kita hingga keperinciannya lebih daripada diri kita sendiri.
Dan ketika nabi Musa A.S memohon kepada Tuhannya dengan doa tersebut, maka Allah
SWT yang memahami keperluan-keperluan dan keutamaannya, Dia tidak sahaja memberi
makanan untuk menutupi rasa laparnya, tetapi Dia juga memberinya jodohnya ( isterinya ),
tempat tinggalnya dan pekerjaannya.


Dengan izin Allah SWT, maka beliau benar-benar mendapatkan jodohnya tidak lama
setelah beliau memohon kepada Allah dengan doa tersebut. Sekali lagi, doa yang
diucapkan oleh nabi Musa A.S adalah doa yang dipanjatkan sesaat setelah beliau menolong
orang lain yang lemah. Dalam kisahnya, beliau menolong dua orang perempuan pengembala
kambing. Oleh kerana itu, agar doa kita lebih berkesan, maka doa itu hendaknya
diucapkan segera setelah kita merasa letih dan lelah kerana menolong orang lain atau
sesiapa sahaja yang sekiranya memang layak untuk ditolong.


Selain doa itu, maka sesiapa sahaja yang berhasrat untuk menjadi hamba-hamba Ar-
Rahman ( Tuhan Yang Maha Penyayang ), sementara itu dia juga dihadapkan kepada
keinginan untuk menikah, maka hendaknya dia mengamalkan doa yang diajarkanNya
sendiri sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda hamba Ar-Rahman yang dicirikanNya
sendiri.


"Rabbana hablana min azwaajina, wa dzurriyyatina qurrata a'yuniw, waj'alna lil
muttaqiena imaamaa."
Ertinya : " Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami jodoh kami dan keturunan kami
sebagai penyenang hati ( kami ), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang
bertakwa. "
Q.S Al-Furqaan : 74


Dari dua contoh doa di atas yang Allah SWT ajarkan kepada kita untuk mendapatkan
jodoh, maka tahulah kita bagaimana seharusnya kita menyederhanakan permintaan kita
kepada Allah SWT. Yang sedemikian adalah kerana Allah SWT adalah Tuhan kita yang
maha mengetahui apa saja yang terbaik buat kita, hamba-hambaNya dan memahami apa
sahaja yang layak diberikan kepada setiap dari kita, hamba-hambaNya. Sungguh, Dia maha
mengetahui dengan ilmuNya, siapa yang paling layak dan paling sesuai disandingkan di sisi
kita, baik sebagai isteri atau sebagai suami yang akan menguatkan pengabdian kita kepadaNya. Subhanallah.